Tag: NPC

Results

  • Father Farras

    Father Hogo Farras är en Cleric i [[Church of Karameikos | Church of Karameikos]]. Han är en modig och rättskaffens man som ställer upp för sin religion och de ideal den står för. I de svåra tider som råder nu känner han en motivation och en kraft som …

  • Padre Crispon

    Hög cleric i Church of Karameikos. Lady Mya's högra hand i Luln. Har hjälpt karaktärerna att återfå sina drainade levels. Total kostnad för detta: 30 000 gp, varav 15 000 är betalda Er skuld till Templet: -15 000 gp -Ymir, Avec Canard och Sven …