Tag: Cleric

Results

  • Father Farras

    Father Hogo Farras är en Cleric i [[Church of Karameikos | Church of Karameikos]]. Han är en modig och rättskaffens man som ställer upp för sin religion och de ideal den står för. I de svåra tider som råder nu känner han en motivation och en kraft som …