Caverns of Thracia

Prolog

PROLOG
När äventyret börjar befinner ni er i Riverfork Woods, 24 miles nordväst om den lilla staden Luln. Ni har anlitats av Lady Mya och Padre Crispon för att söka efter försvunna personer. De senaste månaderna har ett antal personer försvunnit i eller i närheten av skogen, och man misstänker att det är Baron von Hendriks män som kidnappat eller mördat dem. Baronen (som är kungens kusin) regerar diktatoriskt över ett annekterat rike strax sydväst om Luln. Egentligen tillhör området ert land (Grand Duchy of Karameikos), men Baronen har själv utropat sig till härskare över området och styr ny befolkningen med järnhand. Han har ett stort antal samvetslösa män i sin tjänst, och det ryktas att han till och med anlitar goblins, orcher och annat slödder som legoknektar. 

Den utökade sökningen utlöstes när en lite mer prominent dam och hennes två barn försvann för en vecka sen. Två gäng söker i och omkring skogen, dels ni och era extra-PC:s, dels ett antal fler sökgrupper. För att kunna stanna längre i fält har ett basläger med tält och utrustning (och 5 mulor) upprättats i utkanten av skogen (där de andra befinner sig nu).

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.