Father Farras

3rd level Cleric

Description:

Str: 13
Int: 10
Wis: 16 +10% xp
Dex: 11
Con: 14 +1hp/HD
Cha: 10
HP: 16
AC:4
Alignment: Good

Equipment:
Chain mail + shield
Mace
Backpack
Lantern w/ 5 flasks of oil
“Holy symbol [magic – works as “Staff of Healing”] Usable ONLY by clerics!":
Holy Water (5)
S. rations (7)
Waterskin

Bio:

Father Hogo Farras är en Cleric i Church of Karameikos.

Han är en modig och rättskaffens man som ställer upp för sin religion och de ideal den står för. I de svåra tider som råder nu känner han en motivation och en kraft som saknats tidigare i hans liv.

Han har en magisk holy symbol.

-Father Farras mördades troligen under attacken på baslägret utanför Caverns of Thracia.

Father Farras

Caverns of Thracia dawnrazor