Caverns of Thracia

Session 9

Play date: 2012-02-12
Campaign date: Ambyrmont 10
Location: Berndt
Players: Mats, Johan, Berndt
DM: Anders

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

Not: Denna gång börjar vi med ”Criticals & Fumbles” enligt Dragon Magazine #39 (se PDF i DropBox, mapp: regler etc).

SESSION 9…
…tog vid där ni slutade sist – i rum 33!

Smutzi och Ymir ligger på golvet efter att ha slagits omkull av tentakeln. Samtidigt angrips ni av något osynligt som biter er med stor kraft. Olle, clericarna och krigarna står utanför gången, eller är på väg in (krypande)…

-Grottan:
Efter flera rundors strid (där tentakeln får tag i Smutzi) lyckas ni skada den så att den släpper halflingen och drar sig tillbaka. Ni kastar en oil i norra gångens öppning och koncentrerar er på det osynliga hotet. Efter några rundor inser ni att saken kan anas då den virvlar upp röken (från den brinnande oljan). Det verkar också som om att monstret blir starkare ju längre tiden går! Till slut får ni in två kraftiga träffar, varav en critical, och saken imploderar tyst! Under tiden har ni hört något röra sig i norra gången, men inget har passerat elden…

-Vid floden:
Ni hör att det verkar vara liv inne i gången men får snart egna problem i form av två ögonförsedda tentakler som sträcks ut mot er från källans håll!
Olle lägger en ”Web”-spell, vilken klibbar ihop de bägge tentaklerna, så att de får svårt att attackera. Efter flera rundor lyckas ni hugga av ena tentakeln, och skada den andra allvarligt. En tredje tentakel anfaller dock, men ni slår tillbaka den också.

Alla:
När alla fiender verkar vara besegrade, undersöker ni rummet och kistorna noga, och ni hittar en hel del pengar och magiska saker. Smutzi, som tidigare slängde in sin lysande sten i norra gången, kryper in för att hämta den, och hittar då en lädersäck (Bag of Holding) med fler magiska saker, bl a en Staff of Acid (se B/X Companion)!

Olle kollar sakerna (på sitt eget lilla vis), och det visar sig att många är magiska.

Efter lite diskuterande bestäms det att Avec ska försöka simma ut i källan, och försöka se om (i) det är djupt och (ii) om det finns nåt monster kvar och i så fall hur många tentakler det har kvar… Efter en strapatsrik simning med närkontakt med grottväggen kommer Avec tillbaka och kan rapportera att sikten under vattnet är noll, och att strömmen uppåt är så stark att det inte går att simma djupare än 8-10’.

Ni beslutar att försöka locka fram besten för att göra slut på den. Olle testar sin nya stav och skjuter ut en kon av syra över vattnet. Detta förargar tydligen besten som höjer sig över vattnet och attackerar med sina två kvarvarande fungerande tentakler. Innan den hinner göra något skjuter Olle av en syraspray till, vilken träffar monstret och det försvinner ylande och rykande ner i vattnet!

Några rundor senare flyter det upp till ytan och driver en bit nedströms tills det fastnar i det grundare vattnet. Ni undersöker varelsen (ser ut som en stor bläckfisk), och skär ut det stora ädelstensliknande ögat som ni lägger i er nya Bag of Holding…

-Efter detta bestämmer ni er att bege er till Sfinxen i rum 35, vilket dock ger lika lite ledtrådar som sist (men tömmer era penningpungar lika effektivt!)

-Efter ytterligare resonemang beslutar ni er för att kolla upp gången och trappan som ledde söderut från rum 53B… Gången leder ca 40’ söderut (nedåt), viker sen av 90* mot öster, dit den löper ca 120’ och avslutas med ett par uråldiga dörrar av trä. Ni tar er in och hittar ett litet rum (53C) med en massa krossade keramikamforor. 4 st av dem är emellertid hela, och ni kan se att de är mycket gamla och att de är utförda av mycket skickliga hantverkare. Ymir öppnar en amfora, och den visar sig innehålla aska och benknotor. De andra innehåller samma sak. Ni lämnar amfororna och söker igenom rummet, och hittar en hemlig dörr på norra väggen. Bakom den finner ni en 40’ lång gång som leder till ett annat liknande rum (53D). Rakt över rummet fortsätter gången in i mörkret… Det enda som finns i rummet är två rejäla högar (aska?) som flankerar norra dörröppningen. Tjuvarna smyger in i rummet, men då virvlar askan till och smälter samman till vad som verkar vara två ödlemanskelett i svarta rustningar. På fingrarna har de breda silverringar och i höger hand bör de svarta katana-liknande eneggade svärd…

De går genast till attack. Clericarna försöker turna dem, men de verkar inte nämnvärt påverkade…Det blir en intensiv strid där Sven Svin först blir träffad av en critical (dubbel skada), varefter han lyckas fumla och träffar sig själv med sin mace (tredubbel skada)! Sven faller ihop på golvet med ett ”thump”… Som tur är är striden i stort slut eftersom det sista monstret huggs ned strax efter, och ni bandagerar och helar Sven magiskt, så att han överlever…

Monstren har förvandlats till aska igen och framför er leder en mörk gång vidare norrut…

Comments

dawnrazor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.