Caverns of Thracia

Session 8

Play date: 2012-02-05
Campaign date: Ambyrmont 7-10
Location: Berndt
Players: Mats, Djuro, Johan, Berndt, Flan
DM: Anders

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

SESSION 8
-Efter att ha besegrat det gråa slemmet som strömmade ur väggarna nära tronen i rum 40 C öppnade ni dörrarna i västa änden av salen. Bakom fann ni en 25’ lång gång (40I) som avslutades med ett par dubbeldörrar till. Det visade sig vara en fälla! Dörrarna till gången slogs igen och ur de västra dörrarna strömmade hemula mängder vatten, som snabbt började vattenfylla gången. Med gemensamma krafter lyckades ni emellertid stänga dörrarna igen och på så sätt undgå att drunkna. Det verkade också vara en närmast outtömlig vattenkälla, så ni kommer inte vidare där. (Kommer nån ihåg vilka karaktärer som var instängda??)

-Under tiden, i östra delen av rummet, sökte de andra efter secret doors i norra och södra väggen. Ni hittade först en dörr (40H) och fann ett tomt rum med en skrift på väggen. Smutzi, Olle och X (cleric) gick in för att kunna läsa. Plötsligt hördes ett elakt skratt (i era huvuden) och dörrarna till rummet slog igen. Olle kunde konstatera att de var låsta med magi, och att ni inte skulle kunna öppna dem. Ymir kom på att de skulle kunna försöka riva en del av väggen bredvid dörren, och på så sätt kunna släppa ut de som blivit instängda. En annan plan var att elda på stenen och sen kyla snabbt med vatten för att spräcka stenen och göra den mer lättbearbetad (och vatten blev det ju gott om)! Efter flera timmars hårt arbete lyckades ni åstadkomma en öppning så stor att karaktärerna kunde klämma sig igenom.

-Mer letande på södra väggen avslöjade ytterligare 2 secret doors (40F, G):
-40G (mitten, öster) innehöll en konstig kista med ett lock av kristall (i vilket ett svärd låg ingjutet). Rummet verkade vara tomt, men dvärgen såg två smala ansiktslösa humanoida varelser som gömde sig i skuggorna. Efter en kort strid lyckades ni besegra dem. (Ni misstänker att de var Dopplegangers). Ni försökte slå sönder kristallen, men det gick inte.
-I 40F (mitten, väster) fann ni ett konstigt skelett som inte var hotfullt, utan istället gick och knackade dörr! Troligen för att väcka sina kompanjoner (som ni ju redan tagit hand om…)

-Till slut vågade ni ge er på den förseglade dubbeldörren i norra väggen (40D). Dörren var låst och reglad utifrån, och reglarna försedda med uråldiga sigill av vax.
Rummet var orört sen milennier, och tomt sånär som på en stor rektangulär stensarkofag mot norra väggen. Tjuvarna (Sunny, Fingal och Molly) smög fram och rekade, men hittade inget. När de sen rörde vid lådan exploderade locket med ett öronbedövande dån och en förtorkad figur i resterna av en antik rustning steg långsamt upp. I handen höll den ett stort svart svärd. Alla sprang mot utgången och posterade sig strax utanför rummet, och någon kom på att ni hade en ”Scroll of Protection 10’ radius”. C.L Eric läste formeln och en ”bubbla” av blå energi bildades runt er. Bubblan täckte effektivt dörröppningen, och den odöde kungen kunde varken rymma eller gå till attack, eftersom han inte kunde passera det blå kraftfältet. Genom att kasta brinnande olja och skjuta brinnande pilar i skydd av trollformeln, lyckades ni till slut besegra monstret. RIP var den som till största delen besegrade monstret.

Botten av kistan täcktes av gp (2000gp) och ni hittade också en scroll och en potion. Det svarta svärdet togs av RIP.

Efter ”boss”-striden letade ni (på Djuros inrådan) vidare och fann då en secret door till i södra väggen:
- I 40E (längst åt väster) fanns 6 skelett och 2 mäktigare undead (wights?). I övrigt var rummet tomt. Clericarna turnade lätt skeletten, men de två gastarna var tuffare att besegra. Konstigt nog kände RIP en oförklarlig panik vid åsynen av de odöda, och sprang ifrån striden och gömde sig i 40D. Ni misstänkte sen att hans nya, fina, ”precious” svärd kunde vara förbannat…!

-Eftersom nu nu hade slut på det mesta i form av förnödenheter, och att ni dessutom hade massor av guld, bestämde ni er för att återgå till baslägret för att lämna av skatter, köpa grejer och söka helning…

-Det visade sig att baslägret blivit anfallet och totalförstört. Alla era kamrater var döda eller försvunna, och ni hittade döda goblins, hobgoblins och onda människor. En överlevande berättade att lägret några dagar tidigare överfallits av humanoider och människor som förstört allt, dödat många och tagit en hel del av era kamrater som fångar… Troligen kom de från ”Fort Doom”…

-Ni reste till Luln för att berätta vad som hänt, och för att proviantera och levla upp… Efter att ha berättat för Lady Mya och Padre Crispon hölls det ett krismöte och det beslutades att Duke Stephan av Karameikos skulle underrättas om läget innan trupper skickades i strid. I templet lade Padre Crispon också 3 st Restore (på Ymir, Avec och Olle). Priset för detta är 30 000gp, varav ni lyckades skrapa ihop 15 000gp. Således är dessa karaktärer skyldiga Templet 5000gp var, samt att de skall göra Templet en ”tjänst” när de så önskar…

-Ni återvände sen till ruinstaden vid träsket. Hästarna står nu i rum 1… Ni träffar inga monster på vägen dit..

-Efter det åtevände ni till level 2, där ni återigen följer den underjordiska floden, förbi spindelnätet och förbi den hemliga gången till area 40… Floden löper sydöst och viker sen av norrut, där den blir djupare och slutar i en skummande och väldigt ström källa (där ni inte kan simma).

-Ni går tillbaka och hittar en secret door i nordöstra bergväggen vid flodkröken. En smal mörk gång leder in i klippan. Smutzi kryper in och hittar ett litet rum uthugget direkt i berget. I rummet finns 3 kistor (2 små, 1 stor) och en smal gång som leder rakt norrut. Den norra gången är våt av fukt och ni kan höra skummande vatten på avstånd. Troligen leder den till flodens källa… På väggarna finns färgstarka målningar av stora munnar med vassa huggtänder…

De andra kommer in. Smutzi kryper in i den norra gången, och efter 20-25’ finner han sig iakttagen av ett enormt öga, som försvinner bort i mörkret i en hast. De andra kollar kistorna. En av de små kistorna är tom och öppen. Sunny öppnar den stora kistan (inga fällor) och ser den fylld av säckar och fina saker. När hon sträcker ned handen blir hon biten av något osynligt! Ymir blir också biten, men ni kan inte se något…

Mitt i tumultet sitter Smutzi i norra gången och spanar. Utan förvarning kommer det stora ögat farande genom gången, rakt mot halflingen! Smutzi sätter upp spjutet mot ögat, som genomborras, men det verkar inte störa nämnvärt… Smutzi kastas tillbaka in i rummet, följd av det stora ögat och en lång tentakel…

TO BE CONTINUED…

Comments

flan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.