Caverns of Thracia

Session 7

Play date: 2011-12-29
Campaign date: Ambyrmont 7
Location: Berndt
Players: Mats, Djuro, Johan, Berndt, Flan
DM: Anders (ett tag i alla fall) ;)

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

SESSION 7
Äventyret börjar i rum 40B, strax innan den lilla avsatsen (med gargoylerna) högt upp på väggen i rum 40A.
Avec Canard har just besegrat den magiska väktaren som utmanade honom på envig.

Mellan gargoylerna hittar ni en dörröppning, dold av en illusion (vägg). Bakom illusionen öppnar sig en stor sal (85’x40’ ca) som löper i öst-västlig riktning. Direkt till höger finns en bred, reglad dubbeldörr. I den västra delen av rummet hänger ett uråldigt draperi, och ni ser att salen fortsätter bakom…

Ni kollar dubbeldörren och inser att låsanordningen och sigillen verkar utformade för att hålla något INNE i rummet! Bakom draperierna är rummet avdelat med en gallervägg. I mitten sitter ett par låsta gallerdörrar, som ni efter en del arbete lyckas öppna. Bakom gallret ser ni en stor guldtron, och bakom den ytterligare ett murkigt draperi… Tronen verkar vara gjord av guld och är dekorerad med demonansikten och konstiga runor. Molly är som vanligt klåfingrig och ska kolla tronen, men när hon rör vid den paralyseras hon omedelbart. Samtidigt börjar en seg vätska rinna ur den norra väggen. Vätskan verkar samla ihop sig till en större massa, och rör sig sakta men medvetet mot Molly. När ni attackerar märker ni att era vapen bara delar upp klumpen i mindre bitar, som alla rör sig och verkar angripa individuellt… Någon kommer på att eld kanske fungerar, vilket verkar vara fallet, och efter en seg strid lyckas ni besegra slajmet… Molly kommer också igång igen, om är lite stel i lederna…

Det visar sig att en dubbeldörr döljer sig bakom det västra draperiet. Ni öppnar dörrarna och hittar en 20-25’ lång gång som slutar i ett nytt par dörrar…

SGoDLGMISSP

-Sen vidtar äventyret ”Svettiga Grottorna och de långa gångarna man inte ser slutet på”… :)

Comments

dawnrazor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.