Caverns of Thracia

Session 16

Play date: 2012-07-23
Campaign date: Ambyrmont 13-14
Location: Berndt
Players: Berndt, Flan, Djuro
DM: Anders

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

SESSION 16

DM note: Hela tempelkomplexet utsätts för skakningar och det mystiska flimret lite då och då, men ni märker att frekvensen av dessa anomalier ökar ju längre tiden går… Ni inser att något är fel och att ni nog borde ta er ut så fort som möjligt…

Olle avfyrar sin staff of acid och sårar besten men eftersom den fortfarande lever fyrar Olle av igen, klick…( no more charges ). Mantikoran rusar mot er och fyrar av en salva med pilar från svansen! För att undvika strid springer ni till de västra dörrarna, och lyckas ta er in. Bakom finns en gång (70’ lång) rakt åt väster. Den viker sen av rakt åt söder (10’) där den upphör vid en låst dubbeldörr, som dessutom verkar vara tillbommad från baksidan, för ni lyckas inte forcera den. Slokörat drar ni er tillbaka samma väg ni kom, och ni lyckas smygande komma tillbaka till arenan (116).

Från cellkomplexet (105-114) går en 5’ bred gång söderut ca 35’ innan den viker av åt väster. Runt hörnet hörs även grova röster… Tjuvarna smyger fram och lyssnar. 15’ ner i den västergående gången finns en gallerförsedd 30’ bred öppning i norra väggen, varifrån rösterna tycks komma. En snabbtitt avslöjar en 25’x20’ tortyrkammare (rum 104 A-B), bemannad med en Dog Brother (ledare) och 3 gnolls. De har inga ”gäster”, utan sitter och tjafsar över ett parti tärning vid ett skabbigt bord. Bakom dem (norrut) finns två dörrar.

Efter att ha paralyserat och expedierat dem undersöker ni rummen, och finner i det högra en skadad alv vid namn Cretinus. Han berättar att han förts hit för förhör, men att de först stängde in honom här för att ”svettas” lite. Alvens tillhörigheter och en hel del saker som tillhört andra finns i det andra fångrummet. Dock saknas alla värdesaker och pengar. Alven berättar att han är en äventyrare som togs tillfånga på level 2, och sen fördes hit. Var de andra är vet han inte. Han följer i alla fall med er för att kunna ta sig ut.

Gången fortsätter ca 70’ västerut, varefter den vidgas till 20’ i ca 70’ (rum 103). Längs södra väggen finns 7 små celler (10×10’: A-G). Till er förvåning är cellerna fulla av slavar, i alla åldrar. Två äldre slavinnor sköter om ruljangsen i beast-männens frånvaro. Totalt finns det: 13 män (varav 2 gamlingar); 14 kvinnor (varav 5 gamlingar) och 5 barn (3 flickor, 2 pojkar). Det visar sig att den rostiga nyckeln ni bytte till er från den deppiga jätten passar i låsen. Efter att ni förklarat läget överkommer de yngre slavarna sin rädsla för sina monster-herrar och ber att få följa med er. Ni kan tom beväpna en del av dem med vapen ni hittat i tortyrrummet (104).

Från cellkomplexet löper en 20’ trappa uppåt, där en gång tar vid, ca 40’. På östra väggen finns en dörr. När ni lyssnar hör ni väsande röster bakom… Ni stormar in och överraskar en grupp ätande ödlemän (4 st; rum 99; 20×25’). De hinner inte reagera förrän de ligger blödande på golvet. Rummet har två dörrar åt öster. Bakom den högra av dessa (rum 100; 15×20’) finner ni ytterligare två ödlemän, som slåss fanatiskt för att skydda rummet, som ni förstår har någon form av religiös innebörd för dem. Rummet domineras av ett altare, med en grov stenstaty som täcks av en flådd människohud! Ögonen är ädelstenar, och ni finner även några scrolls och en potion.
Den andra dörren leder till en smal gång (ca 3’) som leder 70’ öst, för att avslutas i ett litet rum (rum 101; 10×15’). Väggarna i det lilla rummet är täckta av grönt slem och stanken är outhärdlig. Det verkar vara något slags avträde, och ni drar fortast möjligt…

Ni återvänder till gången som leder till ett stort cirkulärt rum (rum 97, 60’ diam.), dominerat av en gigantisk tank och en massa kopparrör och ventiler. Rummet är väldigt varmt och fyllt med ånga. Verkar vara nån form av pannrum och bevakas av 10 ödlemän! Ni försöker med ”stealth mode” och lyckas ta er in i rummet i skydd av ångan för att dräpa nån av dem, men sen blir ni upptäckta och en stor batalj utvecklas. Slavarna, som blivit nedtryckta hela livet deltar med stor entusiasm, och gudarna står er bi. Plötsligt öppnas de norra dörrarna, och 4 ödlemän till hoppar in i striden! Till slut står ni som segrare, men för flera av slavarna blev friheten kortvarig…

Tjuvarna hittar ett tjockt rör som löper in i en smal gång i östra väggen. Man kan gå längs röret, och Molly och Fingal smyger in för att undersöka. Efter 80’ öppnas rummet till en liten rund kammare (rum 98; 20’ diam), där en ensam och väldigt rädd ödleman gömmer sig. Eftersom han är att betrakta som ett vittne…ja, ni förstår… Röret viker här av och löper upp genom ett hål i taket. Vi stänger av de utgående ventilerna i hopp om att pannan ska explodera vid ett senare tillfälle.

Efter en kort vila och omplåstring fortsätter ni norrut, där det finns ett litet vaktrum (rum 96; 30×15’). En låst och blockerad dörr leder norrut. Ni inser att detta är rummet som ni inte kunde komma in i efter mötet med Mantikoran. Denna gång kommer ni emellertid förbi, och snart står ni i dörröppningen till Mantikorans rum (rum 94). Ni inser att han vaktar utgången, och att ni måste komma förbi och det fort, för nu sker anomalierna med några minuters mellanrum, och de senaste gångerna har skakningarna ökat i styrka!

Väl medvetna om att nästa rum bevakas av en mantikora drar ni era vapen och beordrar sen de befriade slavarna att springa före er. Men ni berättar inte om faran… Slavarna springer in och redan efter någon sekund hör ni ljudet av vinande pilar, skrik och ljudet av livlösa kroppar som slår i kall sten… Ni springer in och angriper mantikoran, men inser att ni tagit fel! Det är två mantikoror därinne! Golvet är täckt av döda och skadade slavar, och det blir en hård strid. Ni besegrar dock de båda monstren och hittar en trappa som leder uppåt, mot säkerheten. I trappan ser ni två slavar som spetsats på en spjutfälla i golvet…

Efter åtskilliga strapatser, och under hot om att hela komplexet skall rasa samman lyckas ni ta er ut ur Thracia’s grottor. Ni lyckas även få med er era skatter, som placerats ut på olika ställen i komplexet. Hälften av slavarna kommer också ut…

Utifrån är templet nu halvt transparent, och ni förstår att starka magiska krafter är i rörelse. Inga vibrationer märks dock på ytan…

Ni lyckas precis få ihop det med säckar och hästar att bära era skatter, och påbörjar den långsamma resan tillbaka till Luln…

EPILOG
Efter att ha installerat er i Luln, och hyrt ett litet hus kallas ni till debriefing med era uppdragsgivare (Lady Mya och Father Crispon). De lyssnar på er historia, och frågar mycket om den svarta boken och om den svarta asken och de händelser som följde efter att ni öppnat den. Ni ser på deras bekymrade miner att de vet något som ni inte vet och att det inte är något bra… Father Crispon berättar att boken och asken är föremål förknippade med stor ondska, och att det faktum att de nu hittats, kombination med fler tecken verkar indikera att något stort magiskt är i görningen.
__
Dessutom har striderna med ”Black Barony” nu utvecklats till fullskaligt krig, och Luln:s emissarier till Duke Stephan (om hjälp) har återvänt med beskedet att Stephan inte tänker ingripa då han anser att detta är en lokal angelägenhet som inte kan få ta rikets resurser i anspråk. Dessutom är ju Baron von Hendriks hans kusin, och han vill inte stöta sig med honom.
__
Så det verkar som om ni har ett krig på halsen. Ett krig som er ledare inte vill hjälpa er med. Där ni står ensamma.
__
Därtill pågår något annat. Något magiskt och ondskefullt. Något som inte skulle kunna hända…
__
Spännade tider för äventyrare :)

Comments

Rummet domineras av ett altare, med en grov stenstaty som täcks av en flådd människohud! Ögonen är ädelstenar, och ni finner även några scrolls och en potion.

Vad föreställde statyn ?
Tog vi ögonen?

Session 16
 

Statyn föreställde en lizard man. Och ja, ni tog allt av värde i rummet :)

Session 16
flan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.