Caverns of Thracia

Session 15

Play date: 2012-07-01
Campaign date: Ambyrmont 14
Location: Djuro
Players: Mats, Berndt, Flan, Djuro
DM: Anders

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

SESSION 15…
…började med att alla klättrar ner för stegen till det lilla mörka rummet (115). Ni öppnar den hemliga dörren och tjuvarna smyger ut i gången för att spana. Gången är ca 75’ och löper rakt söderut. Efter 0’, 10’, 20’ och 40’ finns dörrar som leder åt öster. Alla är stängda. Ni öppnar 10’-dörren och hittar ett litet rum (106B; 10’x10’) . Det luktar starkt av djur, och golvet är täckt av uråldrig halm. Östra väggen består av galler från golv till tak. Det verkar vara nån form av fällgaller. Bortom gallret finns en 10’ bred gång (106) och på andra sidan denna kan ni se tre likadana celler som den ni står i (106 D,E, F). Bredvid er cell finns två identiska celler (106 A, C). Det finns också en dubbeldörr i norra änden av gången. Sunny smyger hela (första) gångens längd och kollar runt hörnet (den viker av 90* mot väster). När hon lyssnar noga kan hon höra svaga stön och skrik nedåt gången, från väster…

Ni återvänder och öppnar dörren vid 40’. Bakom finner ni ett avlångt rum (105; 10’x30’) i V-Ö riktning. Rummet verkar ha varit ett vaktrum, och på norra väggen finns totalt 7 spakar. Det visar sig efter lite experimenterande att spakarna manövrerar de olika fällgallren till cellerna, samt gallret mellan vaktrummet och gången mellan cellerna. På rummets östra vägg finns en låst dörr, som det visar sig att ni kan öppna med den rostiga nyckeln som ni bytte till er av den ledsna jätten vid bron. Bakom dörren hörs ljud som av lekande barn! Bakom dörren finner ni en ca 85’ lång gång (N-S riktning), 8’ bred). Det visar sig att ni springer in i två minotaur-kalvar. De kilar snabbt in i ett rum längst ned i korridoren (108; söderut). Ni följer snabbt efter och träffar där deras mamma. Efter ett ögonblicks tvekan dräper ni både henne och kalvarna med mäktiga hugg! Mittemot ”barnrummet” finns ett rum (111) med en gammal minotaurhona. Ni bedömer henne som ett svårt hot och skickar med största entusiasm även henne till efterlivet…

En smal gång leder 20’ åt öster där den möter en ca 60’ lång gång (N-S riktning), med totalt 5 gallerdörrar (1 söderut, 4 norrut). Ni hör ljud av en diskussion från norr och smyger till det bortersta rummet (112). Därinne sitter en jättelik minotaur och spelar tärning med en Dog Brother. I rummet finns också en stor stenkista, samt en vägg med tomma hyllor. Eftersom ni är ”silenced” kan Dogge inte kasta sina spells, utan det blir närstrid som gäller. De båda beast-männen har ingen chans… I kistan (och i en osynlig kista på hyllorna) hittar ni en hel del skatter, och några konstiga saker: en rosa marmorelefant, en glasglob och en mässingsbox med en hand och en vev. Ni hittar också en svart bok (”Book of Ebon”) och en ask i svart och märkligt slät metall. När ni öppnar den svarta asken flyter en svart rökliknande substans ut och en dånande röst ekar i era sinnen: ”Ni har befriat mig!” Efter detta börjar allt skaka, som en jordbävning, och väggar och golv tycks börja flimra (som en dålig TV-mottagning). Detta pågår i några sekunder, men verkar vara i evighet…

DM note: Efter detta återkommer skakningarna och flimret lite då och då, men ni märker att frekvensen av dessa anomalier ökar ju längre tiden går…

Resten av rummen i den här delen av komplexet liknar de tidigare cellerna, men de är större, och har ingen avancerad hissanordning för gallret (rum 107-114). Alla är tomma på invånare.

Ni beslutar att bege er till gången vid cellerna (106) och prova den norra dörren. När ni lyssnar kan ni höra ljud som av strid där bakom. Det visar sig att sex ödlemän tränar närstrid där, och när de ser er angriper de genast. Olle använder sin Wand of Paralyzation, och 5 av ödlorna stannar som frusna. Den sista stackaren huggs ned med två välriktade hugg, varefter ni afdagatager resten av anhanget medelst lite knivjobb…

Rummet är stort och runt, med sfäriskt tak (80’ diam, 40’ takhöjd). Golvet ät täckt av sand, och ni förstår att detta varit någon form av arena. Rakt västerut finns en 50’ bred läktare, belägen 20’ över arenan. Efter en snabb genomsökning hittar ni en secret door i norra delen av arenaväggen, och där leder en trappa 20’ upp till en öst-västlig gång (rum 86; 30’ väst, 50’ trappa upp öst). Ni undersöker trappan, och kommer fram till att den leder upp till det hemliga rummet på level 3 (rum 85, med läskiga ögon målade på väggen). När ni går i trappan sträcks händer ut från väggen (20 par). De ger er en ordentlig ”genomkänning”, men angriper inte…

Ni beslutar att gå västerut. Efter 30’ viker gången av 90* rakt söderut ca 30’ innan ni kommer ut på läktaren (som numera är i totalt förfall). Från läktaren leder en gång rakt västerut ca 45’ till gången slutar med en dubbeldörr på norra väggen. Dörrarna leder till ett kvadratiskt rum (rum 95; 30’ x 30’) med väggarna täckta av friser föreställande män som strider mot alla upptänkliga former av monster. En dubbeldörr leder åt öster och en gång leder åt norr. Det enda som hörs i rummet är era egna andetag…

…som plötsligt avbryts av ett härsket rytande från norra gången! I rummet i andra änden (ca 25’ bort) står en ilsken varelse – lejonkropp, manshuvud, fladdermusvingar och spiksvans – en Manticore!

Slå ett save vs. ”shitting your pants”!

Här avbröt vi spelet…

Comments

dawnrazor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.