Caverns of Thracia

Session 12

Play date: 2012-04-28
Campaign date: Ambyrmont 13
Location: Mats
Players: Mats, Berndt, Flan, Djuro
DM: Anders

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

Notes:
Eftersom denna session kombinerades med herrmiddag, och då det inmundigades en del mjöd samt sesamfrön, är mitt minne kanske inte helt 100% korrekt ;) Korrigera gärna om jag missat eller blandat ihop saker…

SESSION 12…
…börjar med att alla klättrar in i hisskorgen och börjar veva nedåt. De första 60’ befinner ni er som i en dimma, som verkar upplyst på något sätt. Plötsligt bryts dimman upp och ni kommer ut i fria luften. Under er breder ett lummigt landskap ut sig, begränsat av höga bergväggar på alla håll. Ni verkar vara utomhus, belysta av ett solljusliknande sken som utgår från dimman som täcker hela ”taket”. Ni ser flera byggnadsliknande strukturer: en rund plattform, en tempelliknande historia, en stor rond ringmur och längst i väster ett stort marmorpalats!

På grund av höjden (ca 150’=45m) är det svårt att urskilja detaljer, men ni ser små figurer röra sig på marken och ni ser att de verkar ha upptäckt er! När ni stannar hisskorgen för att rekognoscera hör ni det svischande ljudet av pilar, och klonket av missiler som slår in i hisskorgen…

Prospektet att bli nåldynor lockar inte, så ni hissar upp korgen igen för att diskutera ett smidigare sätt att ta sig ner…

Avec har känt igen stället där han hamnade efter att ha teleporterat sig från Athena-templet (rum 45), och menar att det vore smartare att använda den vägen istället. Ni enas om att alla utom Fingal skall gå till teleporteringsplattan i Athena-templet. Fingal däremot hissar ner sig i korgen och dricker på vägen sin Potion of Invisibility, för att skapa en avledningsmanöver…

Planen sätts i verket och efter att ha teleporterat er i omgångar (max 4 personer kan stå på plattan samtidigt) sänker Fingal ner hisskorgen… Givetvis upptäcks detta och ett flertal personer samlas där hisskorgen kommer att ta mark…

Fingals story
På vägen ner slår en del pilar in i korgen, men de kan inte tränga igenom gallret. Genom hisskorgens nät ser Fingal att det är tungt beväpnade gnoller och ödlemän som väntar på marken (location 60). Väl nere kryper han ihop och avvaktar deras reaktion. Tre gnoller närmar sig sakta korgen och kikar in. De kliar sig i sina loppbelupna pälsar och petar försiktigt i korgen med sina vapen. Fingal försöker få till en konflikt mellan dem. Han kastar ett guldmynt på marken för att avleda uppmärksamheten. Efter ett par försök ser en gnoll guldet och böjer sig för att ta upp myntet. Kompisen till höger blir också intresserad, och de gruffar lite om vem som egentligen hittade myntet först. När de tjafsar passar Fingal på att smita ur korgen…

Teleportörernas story
Att teleportera sig är inte helt skönt som ni alla erfar. När ni anländer på plattan känner ni er lätt illamående och lite desorienterade, men det går snabbt över. Ni befinner er på en cirkulär stenplatta, ca 40’ i diameter. Hela plattan är omgiven av täta bärbuskar, så ingen kan se er. Nackdelen är att ni inte heller kan se något. Norrut finns det en liten stig som leder igenom busksnåren, och ni går åt det hållet i en rad, då det är trångt…

När ni efter 15’ närmar er ”utgången” stannar ni och lyssnar. Det verkar finnas vaktposter utanför, att döma av det morrande talet och slafset av jättestora hallon… Planen är att Smutzi skall smyga ut mellan vaktposterna, som sedan skall bli överraskade så att ni kan utnyttja detta och kanske tom få till ett eller annat bakstick. Den lömske halflingen smyger tyst mellan vakterna och lyckas ta sig någon meter ut innan han blir upptäckt. Gnollerna vänder sig om och börjar springa efter Smutzi, och då anfaller resten av gänget bakifrån. Oväsendet från striden lockar till sig fler otäckingar, och ni hör morrande röster långt bort från, och snart kommer förstärkningar rusande från väster…

Back to Fingal
Strax efter att den lömske tjuven lämnat hisskorgen hörs ett farligt oväsen som av strid från öster, och de tre gnollerna sätter av åt det hållet. Fingal smyger efter och kommer fram till gläntan där striden utspelar sig. Han joinar dock inte utan smyger förbi striden och fortsätter in i det lilla skogspartiet öster om gläntan…

Hobbit i trångmål
När striden rasar som värst får Smutzi panik och plockar fram sin svarta mörkersten, vilket medför att han omges av ett klot av kompakt mörker (15’ diam). Snabbt som en vessla rusar han iväg från striden, i hopp om att fienden inte ska kunna följa efter. Vad halflingen inte tänkt på är att han inte heller kan se något och det hela slutar med att han rusar rakt in i en trädstam och tuppar av… När han kommer till sans igen känner han en värme och ett behagligt lugn omkring sig. En sval, skön kvinnoröst frågar vem han är och om han inte vill stanna på denna sköna plats. Hennes charm verkar dock inte på Smutzi som stappligt reser sig och något motvilligt lämnar trädet och dess ande…

Fingal på vift i skogen
Medan striden pågår bakom honom smyger vår lömske tjuv vidare in mellan träden. På vägen ser han en mörk skugga under en ek, men han förstår att det nog är Smutzi och fortsätter framåt. Skogen är tyst, och inte ens fågelkvitter hörs. Däremot känner han vid flera tillfällen en märklig lust att lägga sig ner i skuggan av ett träd och bara sluta ögonen… Konstigt nog tycker han sig också skymta en vacker ung kvinna som slinker in bakom ett träd, men det var nog bara inbillning, för hon lämnar inga spår efter sig… Efter att ha spanat runt ett tag återvänder han till gläntan, övertygad om att skogen nog är förhäxad av något otyg…

Gläntan
Striden i gläntan blir kort och blodig. Snart ligger alla beast-männen utom en dräpta i gräset. Avec Canard frågar ut den, men lyckas inte få fram något mer konkret än att det finns många beast-men här och att de leds av en minotaur-kung. Den lilla sten-strukturen ni sett från luften är ett tempel med träd planterade på rad på bägge sidor (N-S riktining).

När Molly och Fingal smyger närmare träden för att reka ser de grenarna fällas ned och bilda en kompakt trädmur. Grenverket består av tjocka, taggiga grenar och ni inser att den enda vettiga vägen mot palatset är via det lilla templet. Den sista gnollen erbjuder sig att visa er en säker och snabb väg i utbyte mot sin frihet, vilket ni kommer överens om.

Skogen
Ni följer gnollen längs en slingrande väg genom skogen. Det är kav lugnt och inga ljud hörs. Ingen vind. Inget fågelkvitter. Bara ljudet av era steg och knirkandet från er utrustning. Sydväst från busksnåret med teleporteringsplattan råkar ni på en mystisk skapelse – ett genomskinligt rör med bubblande vätska i. Röret går ner i marken och verkar gå ända upp till molnen. Molly känner på röret och det är väldigt varmt. Gnollen vet inte mer än att det alltid varit här och att ingen vet vad det ska vara bra för…

Templet
Ett 10-tal breda trappsteg leder upp till templet (grekisk stil med kolonner och åstak). Inget rör sig och ni smyger försiktigt upp. Upp i templet finns det en rund vattenfylld brunn (5’ diam). Sunny smyger ned för trappan på andra sidan och allt verkar lugnt. När ni så ska dra vidare bryter plötsligt helvetet lös och pilar slår in i stenen! Gnollen utnyttjar tumultet och börjar hojtande springa mot Palatset. Ni får smaka två omgångar pilar till, sen kommer 5 gnoller och en jättelik minotaur beväpnad med en bautahillebard rusande mot er! Längre bort står två ödlemän och fortsätter kasta darts. Återigen får Olle träda in och låta fienden käka syra, och efter en dusch är de inte lika tuffa längre. Minotauren lever, men är svårt skadad och med gemensamma krafter fäller ni jätten. Ni ninjar även ner de två ödlemännen, men gnoll-fången som sprang är framme vid palatset, så honom får ni låta löpa…

Palatset
Rakt framför er (ca 100’) ligger nu ett antikt palats, med två flyglar, kolonner och hela kittet. Framför ingången finns en innergård, med två bassänger och därifrån leder en bred trappa in i palatset. Allt är dödligt tyst…

Till höger (sydväst) ser ni ett enormt träd, omgärdat av en väldigt vildvuxen taggig häck (ca 12-15’ hög). Bakom häcken kan ni ana en mur… Det finns inget skydd mellan templet och palatset, så ni måste gå i det öppna. När ni rör er över marken ser ni plötsligt 5 gestalter frigöra sig från det stora trädet. Det ser ut som enorma fåglar med kvinnotorso och kvinnohuvuden. Varelserna cirklar omkring på hög höjd (utom skotthåll) och skränar högt. Sedan flyger tre av dem och sätter sig på palatsets tak…

När ni närmar er palatset viker ni av åt söder och följer väggen runt byggnaden. På södra väggen, efter ca 50-60’ ser ni ett fönster (det enda ni ser). Fönstret sitter ca 13’ upp, och bärs upp av 3 st 8’ höga karyatider (pelare utformade som statyer). Ni stannar till och beslutar att tjuvarna ska försöka klättra in via fönstret… När ni klättrar in, börjar dock statyerna att sjunga. Högt. Det verkar också som om en del av er blir så fascinerade av sången att ni stannar upp helt, som förstenade (save vs spells, works as hold person). Inga katastrofer inträffar, men er kommandoraid har komprometterats…

Fingal fortsätter runt hela byggnaden i hopp om att hitta fler fönster, men det sjungande fönstret är det enda…

Sagt och gjort. Tjuvarna klättrar in, och de andra väntar utanför. Innanför fönstret finns det en 15’x30’ gång, med dörrar åt väster och öster. Ni öppnar sakta den västra dörren och tittar in i ett litet kontorsrum (74A; 10’x20’). I norra delen av rummet sitter en skrivarslav vid ett skrivbord, och han bevakas av 2 svärdbeväpnade gnoller. Fingal lyckas med hjälp av ett backstab och en klockren (3-dubbel skada) övermanna gnollerna och befria slaven (Grassus, 0-lvl human). Glädjen blir dock kortvarig när det ur en dörr på östra väggen kliver in en gnoll till…! Ni inser att det finns fler gnoller i nästa rum, och beslutar att retirera ut i korridoren igen…

Här gjorde sig mjöden påmind, och spelet övergick i matlagning, vindrickning och andra manliga aktiviteter :)

Comments

flan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.