Caverns of Thracia

Session 11

Play date: 2012-04-09
Campaign date: Ambyrmont 10-12
Location: Mats
Players: Mats, Berndt, Flan
DM: Anders

Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

SESSION 11
Note: Alla rumsnummer på denna level har prefixet 3A

Efter att ha vilat i rum 45I klättrar alla ned för schaktet, till den stora salen (118). Salen är ca 80’ i diameter och har ett kupolformat tak. I mitten finns resterna av en stor eld(stad) och runt den finns rester av träbänkar. Ingen har varit här på hundratals år. I öster och väster finns det tunga bronsdubbeldörrar. Norrut hittar ni en hemlig dörr som leder till ett bågformat avlångt rum (119; 80’x30’). Om man tittar mot sydväggen kan man se rakt igenom stenen, och rummet är försett med fina marmorstolar och bänkar, med sönderfallande kuddar. Rummet är rikt ornamenterat med geometriska mönster och blommönster, och målat i vilsamma färger. Verkar ha varit nån sorts deluxe-läktare.

På den västra väggen finner ni en secret door som leder till en väldigt mörk korridor. Mörkret är helt kompakt och ni kan inte höra ett ljud. Det enda som fungerar är era stenar med continual light, som lyser upp ca 15’ (diam). Ymir kan se med sin infravision, men inget varmt eller kallt avtecknar sig inom 60’… Väggarna och golvet är utformade i blank obsidian. Rakt söderut verkar gången öppna upp sig i ett stort rum, också det i obsidian. Mittemot rum 199 finns en trädörr, som är låst. Ni lyckas öppna dörren, men den går inte att öppna helt då det verkar ligga nåt i vägen. Det visar sig vara en svartklädd kropp. Med gemensamma krafter puttar ni upp dörren och kommer in i ett litet rum som verkar ha varit nån slags omklädningsrum för präster (rum 122; 20’x20’). På golvet står en kista, och bredvid den ligger en död gnoll. Liket vid dörren verkar vara efter en präst (svart kåpa, silverhalsband med dödskalle). Det ser ut som att hans bröstkorg slitits upp av något vilddjur, då revbenen sticker rakt upp. Fingal smyger in och kollar kistan, som är låst, men han hittar inga fällor. Det visar sig vara fel då han dyrkar upp låset, för en giftnål skjuter ut och sticker honom i fingret. Som tur är verkar kraften i giftet ha avklingat, för det händer inget… När Fingal rotar runt hörs plötsligt ett högt stönande ljud och prästen ställer sig upp, bara för att handlöst falla ihop igen. Samtidigt frigör sig en spöklik skugga från kroppen…De andra rusar till, och clericarna försöker turna gasten, men inget händer! Det ser illa ut för personerna i rummet, men Olle kommer till undsättning med sin Staff of Acid och efter att ha lyckats evakuera rummet genom att CL Eric lägger en ”Protection from Evil” på sig själv och blockerar vägen för gasten lyckas ni besegra denna. I kistan hittar ni en hel del ”fancy” smycken och skatter. Som ni tar. Förstås.

Ni fördelar sen de ”lysstenar” ni har och bildar kedja så att hela gruppen kan se åtminstone lite. Det stora rummet (121) åt söder är 60’ brett (n-s riktning) och ni ser två stora kolonner som verkar hålla upp taket. Genom att hålla er vid rummets östvägg navigerar ni er fram till dess södra hörn där ni finner en dubbeldörr. Ni har även en bronsdubbeldörr mitt på östra väggen, och via den återvänder ni till den stora salen ni kom in ifrån början. Ni söker nu av södra väggen och hittar en hemlig dörr även där. Bakom dörren finns ett mörkrött draperi som verkar vara ovanligt välhållet. Molly försöker skära sig igenom (vilket inte går), men Fingal för helt enkelt draperiet åt sidan och ni kommer in i ett litet bönerum (124; 30’x20’). Över ett litet skrivbord ligger en präst med ett svärd stickande ut genom ryggen… Den östra väggen är extra utsmyckad med reliefer i gips, vilket ni tycker verkar vara skumt, så ni bankar ner gipset och hittar en hemlig dörr… Bakom denna finner ni en smal gång (5’x30’) vilken leder till ett gravrum (125; 15’x20’). På en marmorplattform ligger en rikt klädd man med armarna i kors över bröstet. Han har en smal guldkrona på huvudet och håller i en guldspira. En skylt på plattformen förkunnar: ”Here lies Agamemnos, King of Thracia and noble servant of the Gods, cut down by the arrow of a slave beast”. Runtom på golvet finns också mynt och några ringar. Inget lämnas kvar…

Ni går nu västerut i en 10’ bred gång och efter ca 40’ kommer en sidogång som leder rakt norrut. Efter 20’ finns en dubbeldörr. En snabb koll konstaterar att dörrarna leder till den mörka salen. Efter ytterligare 20’ (västerut) hittar ni 4 dörrar (rum 123 A-D) (ca 20’ mellanrum) på nordväggen. Gången slutar sen i en vägg (total gånglängd: 110’). Det första rummet (123D) är 20’x20’ och verkar ha varit en bostadscell för prästerna. Ni hittar 4 sängar och ett bord med en vattenskål och en kanna. Allt är mycket enkelt och asketiskt utformat. Och gammalt. Och murket. Den andra dörren (123C) leder till ett likadant rum, men istället för sängar finns det här 12 st knästående skelett i svarta kåpor. Alla har också ett dödskallehalsband av silver. De verkar vara samlade runt något i rummets mitt. Visa av tidigare händelser tvekar ni att gå in i rummet, men Ymir kastar en stor sten på en av skepnaderna, vilket leder till att de alla faller ihop i en dammhög (dominoeffekten). I mitten ser ni 3 st dödskallar med röda gems som ögon. När ni går in i rummet ser ni 6 skugglika skepnader som lösgör sig från skallarna. De börjar röra sig mot er… Ni stänger snabbt dörren, men märker snart att skuggorna sipprar igenom springorna och angriper er i gången! C.L Eric kommer på att skallarna kan ha med saken att göra och rusar in i rummet och slår sönder en av dem. Två av skuggorna löses då upp! Efter att ha slagit sönder även de andra skallarna försvinner alla skuggorna och ni kan andas ut!

I slutet av gången hittar ni en hemlig dörr. Gången fortsätter ca 35’ väst, sen viker den av 60’ norr, varpå den återigen viker av mot väst 30’, och avslutas med en dubbeldörr åt norr. Bakom dörren finner ni ett cirkulärt rum (126; 50’ diam.) med en dubbeldörr rakt norrut. Det som omedelbart fångar ert intresse är dock en massiv maskin av blankpolerad mässing, som fyller ut nästan hela rummet. Kugghjul, taljor, axlar i ett intrikat system. I mitten av rummet finns också ett 10’ (diam.) hål i golvet. Grova mässingsvajrar leder från maskinen och ned i hålet… Ur hålet kommer det dessutom ljus, nästan som solljus, men ni kan inte se så mycket eftersom hålet dessutom är fyllt av mystiska ångslöjor som ringlar kring öppningen (tänk ånga från kolsyreis som rinner ut ur ett kärl)… En mässingsstege leder också ned i hålet… När ni tagit in alla dessa intryck blir ni också medvetna om en skugglik figur som står och iakttar er med kalla rödlysande ögon… Figuren är av brons och 8’ (2.5m) hög, klädd i en kåpa som döljer ansiktet sånär som på de röda ögonen! Varelsen går genast till attack, först med slag med sina mäktiga nävar, sen med en röd ljusstråle från ögonen. Olle får träda in och ger honom en solid dusch med syra, varpå han faller till marken!

Ni fortsätter sen ut ur rummet via den norra dörren och befinner då i en lång östergående korridor som ni inte ser slutet på… När ni går i gången ylar Smutzi plötsligt till och älgar iväg i full fart rakt in i mörkret! Ni hör hans snabba barfotasteg: ”Plaff, plaff, plaff” försvinna i fjärran för att abrupt avbrytas av duns och ett brak. Sen blir allt tyst.

Resten av gänget rör sig framåt gången två och två, och märker att det kompakta mörkret verkar sträcka sig även in i denna gång. Utan förvarning öppnas en fallucka under de två främsta karaktärerna, och Ymir samt Fingal faller handlöst! Ymir lyckas få tag i kanten och lyckas på så vis klara sig, men Fingal faller nedåt i det djupa hålet. Som den tjuv han är lyckas han genom att spjärna ut sig efter 40-50’ bromsa fallet så mycket att han kan få ett grepp i stenspringorna och hålla sig fast. Han är skrapad och blåslagen, men det är allt. Ett rep slängs ner och han kan ta sig upp och berätta att hålet verkade fortsätta långt ner! Ni binder ihop alla rep ni har (4×50’) och han repellerar sig ned. Efter 70-80’ kommer han ut ur gången och hänger fritt under ett grottak i en gigantisk upplyst grotta! 100’ nedanför kan har se träd, buskar och en stor byggnad! Häruppe är det ganska dimmigt, så han fortsätter mot marken och kan då se små figurer röra sig på marken! De verkar ha sett honom och de verkar ta fram pilbågar, varpå Fingal beslutar att återvända till basen.

Efter rapport och omplåstring fortsätter ni framåt och kommer (efter totalt 130’) fram till en 90* krök åt söder. Ni känner igen er – ni är tillbaka vid det stora mörka rummet. Men ingen Smutzi… Efter lite letande hittar ni honom dock, iförd en 10 nr för stor svart kåpa, fridfullt sovande i rum 122… (det blev ”tråkigt” att vänta på er…)…

Ni bildar kedja igen och söker på så sätt av det stora, svarta, tysta och nermörka rummet (121). Rummet är ca 110’ fot långt och 60’ brett. Längst ned i rummet (öst) finns en 15’x30’ bred rundad alkov med en sockel till en staty, men ingen staty. Två rader av kolonner bildar svarta rader i rummet, men i övrigt hittar ni ingenting av intresse här. Ni hittar också en hemlig dörr som leder till gången utanför rum 126.

Efter detta beslutar ni att återvända till rum 126 och utforska hålet. Sunny klättrar ned för stegen och kommer efter ca 15-20’ till en slags hisskorg av mässing. I den finns manöverspakar och vevar och ni förstår att ni på så sätt kan åka nedåt…. Ni beslutar dock att stanna och vila här innan ni beger er nedåt!

To be continued…

Comments

flan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.