Caverns of Thracia

Session 10

Play date: 2012-03-11
Campaign date: Ambyrmont 10
Location: Djuro
Players: Djuro, Flan, Berndt, Anders
DM: Anders
__
Characters:
Avec Canard, Molly Zap (Djuro)
C.L Eric, Smutzi Pillisnork (Berndt)
Olle Stenskrud, Sven Svin, (Johan)
Robert Ingles Presley RIP, Sunny (Mats)
Ymir Yxskaft, Fingal Klåfinger (Flan)

SESSION 10…

…börjar efter att ni besegrat ödlemanskeletten i 53D. Framför er, rakt norrut, går en 40’ lång gång, höljd i mörker. Ni kastar in er lysande stenkula, och ser längre fram att gången vad som verkar vara en dörröppning. Tjuvarna smyger fram och rekar in i rummet. Det är 20’x 45’ (väst-öst) och mycket gammalt och orört sen hundratals år. I rummets östra del ser ni en stor staty föreställande en enorm ödleman med fladdermusvingar. Den sitter ihopkrupen på en fyrkantig piedestal. Plötsligt vänder statyn sakta på huvudet och tittar på inkräktarna med rödlysande ögon! Medan ni förskräckt ser på börjar figuren sedan att upplösas och försvinner utan ett spår…

Ni går in och söker igenom rummet. Från västra väggen löper en 10’ bred gång rakt västerut, men den är blockerad av rasmassor efter ca 10-12’. I övrigt hittar ni inga fler utgångar. Ni hittar också en skatt, liggande vid piedestalens bas.

Medan ni letar hör ni ett högt dunkande ljud, som verkar komma från södra gången, dvs den enda utgången. Efter några minuters nervöst väntande, under det att ljuden blir högre och högre, ser ni tillslut något komma klampande genom gången! Något så stort att det fyller hela gången! Det verkar vara en mansliknande varelse gjord av lera!

Varelsen går genast till attack, utan ett ljud. Olle ger den en dos från sin staff of acid, och det verkar ta skruv, men den fortsätter framåt trots massiv skada. Striden fortsätter i rummet och RIP träffas av en massiv näve som skickar honom 15’ genom luften och in i en vägg. Han ligger livlös på marken när ni till slut lyckas besegra varelsen (efter en syradusch till).

Ni lyckas emellertid förbinda hans sår och han överlever därmed på håret… Ni har nu två svårt skadade medlemmar: RIP och Sven Svin.

Efter att ha svålat ner alla skatter i er Bag of Holding återvänder ni samma väg som ni kom. Ni beslutar er för att försöka öppna den ”wizard lock:ade” dörren i rum 45C (subleveln med nergång via Athenatemplet). Det visar sig att den konstiga dödskallenyckeln från Thanatos tempel fungerar! Däremot kan ni inte öppna dörrarna i 45B…

Bakom dörren går en trappa uppåt (norr), och övergår sen i en rak korridor av samma längd. Ni kommer sen till ett rum (45E) med en avrundad sida (20×20’). Rummet verkar ha varit utsatt för extrem hetta och allt är svärtat av sot. En dubbeldörr leder österut. Dörren är barrikaderad från baksidan, men ni får upp den lätt ändå, då tvärslån ruttnat. Rummet (45F) är 20’x40’ och format som en halvcirkel. Längs den raka väggen står olika statyer av kungar, drottningar och gudar (8st, grekisk stil). Väggar och tak är dekorerade med målningar föreställande liknande motiv. På den långa väggen finns också en dubbeldörr av sten. När ni kollar närmare upptäcker ni att det vid dörrspringan finns ett gulaktigt pulver. Ni bränner det med era facklor, och försöker sen öppna dörrarna med stor försiktighet. Det virval upp ett stoftmoln av gult pulver, men ni klarar er tack vare era försiktighetsåtgärder. En 25’ gång leder in till ett större rum (45G; 40’x40’), också det avrundat (östra väggen) och med hela golvet täckt av gult pulver… Efter att ha kastat in olja och bränt allt pulver går ni in i rummet, som verkar ha varit något sorts laboratorium en gång i tiden. Allt är numera förstört, men ni hittar lite gems och silver- och guldtråd som ni tar. Efter att ha sökt igenom rummet hittar ni på östra väggen en hemlig dubbeldörr som ni öppnar…

…och kommer in i ett 20’x25’ rum (45I). På golvet ligger resterna av ett tiotal människor i ”grekisk” stil, både krigare och civila. När ni går in ställer en av dem sig upp och verkar tveka om han ska anfalla eller inte, men efter att tafatt ha försökt prata med honom lyckas ni få reda på att han heter ”Anteus” och att detta var Thrakiernas sista tillflykt när de flydde beast-männens invasion. På något sätt har han hållits vid liv genom åren, för att vaka över sin kung. Ni lyckas också lista ut en del om det här ställets historia:

▪ En gång fanns här en mäktig civilisation av ödlemän. Det är de som byggde hela detta underjordiska komplex. De tillbad och regerades av ”The Immortal King”. Deras civilisation var redan på förfall när Thrakierna kom hit från ett land bortom havet. Thrakierna var överlägsna, och kriget slutade med att ödlemännen förgjordes.
▪ Thrakiernas civilisation blomstrade och de erövrade mer områden runt sig. De flyttade också in i det underjordiska komplexet och byggde vidare på det. Som arbetare och tjänare använde de gnoller, minotaurer, bugbears, dog brothers och andra ”beastmen” som de tog från sina erövrade territorier.
▪ Under grävningsarbetena upptäckte de också en jättelik grotta under hela komplexet, vilken de byggde om till en dekadent Edens lustgård med palats och annan lyx. Under kung Agamemnos styre gjorde beast-männen uppror och fördrev sina plågoandar från Thracia. Detta är det sista Anteus känner till.
▪ Han känner inte till något om svartklädda clerics, dödsgudar, Thanatos eller barbariska människor.

Anteus visar er ett litet hemligt rum i anslutning till 45I. Där finns ett schakt med inhuggna fotsteg, som leder både uppåt och nedåt. Fingal klättrar tyst upp (ca 60’) och hamnar i ett runt rum (rum 36; 20’ diam) med ett draperi i ena änden. Under draperiet lyser ett spöklikt grönt sken. På andra sidan (med ryggen mot honom) står en väldig man med lejonhuvud! Fingal klantar sig och ger ljud ifrån sig, så han får klättra ner en bit och hänger limmad mot väggen när han hör lejonmannen rumstera om uppe i rummet, men han hittar honom inte…
Fingal klättrar ned igen, förbi sina vänner och ytterligare nedåt ca 40’, där schaktet tar slut. Han hänger nu i taket på en stor cirkulär sal (rum 3A, 118; 80’ diam). Det finns dörrar åt både öster och väster och rakt nedanför verkar finns resterna av en stor eld. Det är ca 20’ fritt fall ner till golvet…
Fingal klättrar upp igen och berättar för de andra vad han hittat. Sen klättrar Fingal, Molly och Olle upp och Olle förbereder sig med att byta om till sin ”silly hat”. När lejonmannen kommer in i rummet lägger Olle en ”Dance” med hatten och lejonmannen börjar dansa en munter jig. Han dansar vidare ända in i döden, när era vapen hugger in och han inte kan försvara sig. Striden avslutas med att Fingal hugger av hans huvud med sitt shortsword.
Omedelbart förändras det gröna ljuset till ett rött, pulserande ljus, och ni ser att lejonmannen nu är en staty…

Bortom draperiet finns en 70’ lång gång som leder söderut, för att avslutas med en vägg. Det röda ljuset kommer från själva väggarna. Ni smyger fram till väggen och hittar en secret door, som ni öppnar…och stirrar rakt in i sfinxens rumpa! (Som är STOR på nära håll!)

Sfinxen vänder sig om och skriker att ni tagit hennes skatter. Snabbt smäller ni igen den hemliga dörren och Olle lägger en Hold på den. Alla springer tillbaka mot schaktet men innan ni hunnit dit sprängs dörren sönder och sfinxen kommer in. Därefter ryter hon så högt att alla utom Olle blir bedövade och hamnar i chock! Kampen börjar men Olle kan besegra sfinxen efter att ha duschat henne två gånger med sin Staff of acid. De övriga kommer så småningom till sans igen och ni klättrar ner till rummet där Anteus finns. Där vilar ni ut.

To be continued…

Comments

flan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.